Skip to the content

JA Praktické finance

JA Praktické finance

JA Praktické finance je nový kurz zastřešující pracovní listy zaměřené na podporu a rozvoj finanční gramotnosti studentů středních a vyšších odborných škol. Obsahem kurzu je soubor šesti pracovních listů z oblasti osobních i firemních financí, které jsou koncipovány tak, aby studentům pomohly zamýšlet se nad rizikovými situacemi z oblasti financí v jejich vlastním životě.

Pracovní list je rozdělen na dvě praktické části – pokyny pro vyučujícího a pracovní list pro studenty.

 

Vzdělávací cíle:

 • Procvičit a zvýšit znalosti a dovednosti studentů v oblasti finanční gramotnosti

 

Parametry kurzu:

 • Časová dotace pracovního listu je 1 –2 vyučovací hodiny
 • Pracovní list je rozdělen na dvě praktické části – pokyny pro vyučujícího a pracovní list pro studenty

 

Přínosy kurzu pro studenta:

 • Finanční povědomí - schopnost vidět věci ve finančních souvislostech
 • Aktivně hledá zdroje informací, řeší zadaný úkol a navrhuje možnosti řešení
 • Posílení schopnosti kreativního myšlení, tedy schopnost nalézat nová řešení, modelovat různé situace
 • Navrhuje postupy plánování a vyhodnocuje možná rizika
 • Využije a rozvine schopnost komunikovat, diskutovat a přijímat zpětnou vazbu
 • Procvičí si schopnost činit rozhodnutí a nést za ně odpovědnost

 

Přínosy kurzu pro školu:

 • Praktická forma vzdělávání, která propojuje teoretickou výuku s reálným světem financí
 • Reflektuje aktuální potřebu MŠMT začlenit výuku „finanční gramotnosti“ do škol
 • Zpestřuje výuky formou hry a zábavy
 • Lze využít i pro distanční výuku
 • Pracovní listy jsou zpracovány na základě zkušeností z mezinárodní výuky finanční gramotnosti Junior Achievement po celém světě

 

Seznam pracovních listů:

Kupujeme auto - Registrujte se ZDE a pracovní list vám bude zdarma zaslán

Kupujeme akcie - připravujeme

Úroky z úroku - Registrujte se ZDE a pracovní list vám bude zdarma zaslán

Podnikatelský nápad – Lean Canvas - Registrujte se ZDE a pracovní list vám bude zdarma zaslán

Rozpočet pro mládež - Registrujte se ZDE a pracovní list vám bude zdarma zaslán

Rozpočet pro firmu - pracovní list naleznete ke stažení v sekci pro učitele programu JA Studentská Firma

 

Vzdělávací kurz vznikl za podpory partnerů z komerční sféry – SAP Concur, UNYP a vzdělávací organizace JA Czech.

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!