Skip to the content

AT&T ASPIRE

AT&T Aspire je firemní vzdělávací iniciativa společnosti AT&T, největší komunikační společnosti na světě, zaměřená na podporu studentů ve škole i mimo ni.   

Smyslem projektu je propojit studenty s odborníky z AT&T tak, aby mladí lidé získali praktické zkušenosti, které jim pomohou lépe uspět v jejich budoucí kariéře. AT&T se spojila s JA Czech, tak aby bylo možné do projektu zapojit studenty zejména v Brně. Studenti se naučí řadu technických i měkkých dovedností a budou mít příležitost získat zkušenosti s profesionálním prostředím a díky tomu si i lépe představit svojí budoucí kariéru. 

Pro koho je projekt určen?

Pro studenty a studentky všech středních škol z celé republiky.

Na co se můžete těšit ve školním roce 2019/2020?

Na sérii workshopů, které se uskuteční přímo v prosorách společnosti AT&T v Brně. Jedná se o tyto typy workshopů:

INFORMACE O NADCHÁZEJÍCÍCH AKCÍCH 

 

 

Workshop Soft skills

Je vhodný pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol z celé republiky. Cílem této vzdělávací akce je studentům ukázat, jak správně sestavit životopis, připravit se na pracovní pohovor, jak co nejlépe prezentovat a v závěru workshopu na základě osobnostních testů objevit jakou roli zastávají v týmu nebo pro jaké povolání mají do budoucna předpoklady.

Podrobný časový harmonogram workshopu a propozice Vám zašleme po vyplnění přihlašovacího formuláře, nebo na vyžádání na adrese jakub@jaczech.cz

Doba trvání: od 9:00 do 14:30

Workshop Hands on tools

Workshop je určený primárně pro studenty třetího ročníku středních škol zaměřených na IT a sítě, pořádaný v rámci projektu AT&T Aspire ve spolupráci JA Czech. Cílem akce je ukázat studentům reálné příklady z praxe. Účastníci tohoto odborného workshopu získají informace o tom, jak lze v laboratorním prostředí nainstalovat Cisco ACS (Access control system), tj. tacacs server, který slouží pro vzdálenou autentifikaci uživatelů. Kromě ACS si účastníci workshopu vyzkouší instalaci z reálných imagů - malou síťovou infrastrukturu, kterou si nakonfigurují. Mentoři z AT&T jim ukáží, lze na ACS provést správa uživatelů, nastavování přístupů uživatelům pouze na část sítě, zatímco druhým uživatelům je povolen přístup např. na druhou půlku sítě.

Podrobný časový harmonogram workshopu a propozice Vám zašleme po vyplnění přihlašovacího formuláře, nebo na vyžádání.

Doba trvání: od 9:00 do 13:00

Workshop Juniper

Workshop je určený primárně pro studenty třetího ročníku středních škol zaměřených na IT a sítě, pořádaný v rámci projektu AT&T Aspire ve spolupráci JA Czech. Cílem akce je ukázat studentům reálné příklady z praxe. Dát jim možnost přiblížit základy a získat zkušenosti s konfigurací síťových zařízení značky Juniper. Tyto znalosti studentům pomohou přiblížit možnosti jejich pracovního uplatnění v této oblasti.

Podrobný časový harmonogram workshopu a propozice Vám zašleme po vyplnění přihlašovacího formuláře, nebo na vyžádání.

Doba trvání: od 9:00 do 16:00

Workshop Checkpoint

Workshop je určený primárně pro studenty třetího ročníku středních škol zaměřených na IT a sítě, pořádaný v rámci projektu AT&T Aspire ve spolupráci JA Czech. Cílem akce je ukázat studentům reálné příklady z praxe. Dát jim možnost přiblížit základy a získat zkušenosti s konfigurací síťových zařízení značky Checkpoint. Tyto znalosti studentům pomohou přiblížit možnosti jejich pracovního uplatnění v této oblasti.

Podrobný časový harmonogram workshopu a propozice Vám zašleme po vyplnění přihlašovacího formuláře, nebo na vyžádání.

Doba trvání: od 9:00 do 16:00

Job shadowing - stínování zaměstnanců firem

Smyslem stínování zaměstnance (angl. job shadowing) studentem je vzájemné obohacení. Student se stane "stínem" zaměstnance, seznámí se s jeho praxí, kterou může porovnat s teoretickými znalostmi získanými ve škole nebo např. v praktických projektech. Seznámení se s firemním prostředím a náplní práce jednotlivých profesí může studentům usnadnit jejich rozhodování o volbě povolání nebo výběr dalšího studia. Pro zaměstnance je stínování studenty příležitostí k seznámení se s myšlením a postoji mladých lidí, kteří mohou být jejich potenciálními zaměstnanci nebo zákazníky. Rovněž mohou využít nezúčastněného úhlu pohledu studentů na svoji práci. Na job shadowing není možné se přihlásit. Mentoři z AT&T vyberou nejaktivnější studenty, kteří se v průběhu tohoto školního roku zúčastní jednoho z workshopů (technického i všeobecného).

Kde se workshopy konají?

Konají se v sídle AT&T Česká republika na adrese: The Campus Science Park, Palachovo nám. 726/2, Brno * Hackathon Junior se uskuteční v prostorách Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23, Brno

V rámci projektu ASPIRE každoročně pořádáme ve spolupráci s AT&T soutěž Junior Hackathon. Jedná se o 24 hodinový programátorský maraton určený pro studenty IT oborů. 

Fotogalerii  z workshopů, které se uskutečnily ve školním roce 2017/2018 najdete ZDE

Hands on Tools

Soft skills

Stínování zaměstnanců AT&T

Videozáznam z loňského ročníku je k dispozici  ZDE

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!