Skip to the content

Z důvodů preventivních opatření jsou akreditovaná školení do odvolání realizovaná virtuálně v digitálním prostředí. Více informací naleznete v Kalendáři akcí.

 

Školení učitelů s akreditací MŠMT

Ve školním roce 2020/2021 nabízí organizace JA Czech učitelům pro podporu rozvoje programů 3 druhy akreditovaného školení pro oblast DVPP:

Název:  Výchova k podnikavosti na ZŠ - JA Czech

  • Č.j.: MŠMT – 27415/2019-1-814
  • 10 hodin (jednodenní)
  • 1.900,- Kč
  • Účastníci školení získají na závěr akce certifikát o absolvování
  • Obsahově je školení zaměřeno na seznámení se s výukovým kurzy JA Moje první peníze, JA Abeceda podnikání a JA Profesní orientace
  • Více informací na e-mailu: simona@jaczech.cz

 

Název školení: Výchova k podnikavosti na SŠ – základní

 

Číslo akreditace: MŠMT-7334/2019-1-312

Komu je školení určeno: Pedagogům odborných ekonomických předmětů a základů  společenských věd na gymnáziích, SŠ, SOU a VOŠ

Cíl: Cílem školení je seznámit pedagogy s ročním školním programem JA Studentská Firma a předat jim základní praktické informace o výuce reálného podnikání studentů ve školách  

Maximální počet účastníků: 50

Minimální počet účastníků: 10

Lektoři: Ing. Pavlína Palová – pedagog, Martin Smrž – výkonný ředitel JA Czech

Datum konání a přihlášku: naleznete v kalendáři akcí

Místo konání: UNYP, Londýnská 41, Praha - Vinohrady

Počet školících hodin: 10 vyučovacích hodin

Poplatek: 1900 Kč (0% DPH), faktura bude zaslána na email učitele

Pomůcky pro účastníka: Materiály v elektronické a papírové podobě jsou zahrnuty v ceně školení

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávací akce

Kontaktní osoba: Simona Sušilová, simona@jaczech.cz, 602 656 120      

Program školení:

08:30   09:00               Registrace účastníků                                                            

09:00   10:30               Představení organizace JA Czech                           

10:30   10:40               Přestávka

10:40   12:10               1. část – Co je to JA Studentská Firma, koncepce výuky    

12:10   12:40               Přestávka       

12:40   14:10               2. část – Založení a fungování reálné firmy, hodnocení       

14:10   14:20               Přestávka

14:20   15:50              3. část – Příklady dobré praxe

15:50   16:00               Přestávka

16:00    17:30             4. část – Praktické nástroje moderní výuky  

 

Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablon pro SŠ a VOŠ ve variantě vzdělávání pedagogů v délce min. 8 hodin se zaměřením na výchovu k podnikavosti – tj. v šablonách:

 

  • III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti
  • IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti

 

Název školení: Výchova k podnikavosti na SŠ – pokročilé

 

Číslo akreditace: MŠMT-7334/2019-1-312

Komu je školení určeno: Pedagogům odborných ekonomických předmětů a základů společenských věd na gymnáziích, SŠ, SOU a VOŠ

Cíl: Cílem školení je předat pedagogům praktické tipy, dovednosti a znalosti z oborů spojených s podnikáním a fungováním malých i velkých firem

Maximální počet účastníků: 50

Minimální počet účastníků: 10

Lektoři: Odborníci z praxe (na každé školení zveme jiné školitele)                    

Datum konání a přihlášku: naleznete v kalendáři akcí

Místo konání: UNYP, Londýnská 41, Praha - Vinohrady

Počet školících hodin: 10 vyučovacích hodin

Poplatek: 1900 Kč (0% DPH), faktura bude zaslána na email učitele

Pomůcky pro účastníka: Materiály v elektronické a papírové podobě jsou zahrnuty v ceně školení.

Výstup: Osvědčení o absolvování vzdělávací akce

Kontaktní osoba: Alena Aichlmanová alena@jaczech.cz 774 520 446 

 

Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablon pro SŠ a VOŠ ve variantě vzdělávání pedagogů v délce min. 8 hodin se zaměřením na výchovu k podnikavosti – tj. v šablonách:

 

  • III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti
  • IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti